Utsläpp farligt ämne Simrishamn

Station Simrishamn och yttre befäl larmas till ett större utsläpp av diesel. Räddningstjänsten stänger av vägen och lägger ut absorptionsmedel som sedan samlas upp. Kontakt med miljörestvärdesledare och miljöinspektör som kommer till platsen tillsammans med representanter för kommunens gata/park samt VA-enheten.