Utsläpp farligt ämne Sankt Olof

Befälet i Tomelilla åker på kontroll av ett utsläpp av hydraulolja. Mindre utsläpp som är åtgärdat genom invallning och utan risk för spridning. Ingen åtgärd av räddningstjänsten.