Utsläpp farligt ämne riksväg 9 Rörum

Station Simrishamn åker larmas till ett mindre utsläpp av diesel i samband med bärgning av en personbil. Utsläppet är begränsat av bärgaren och räddningstjänsten kompletterar med absorptionsmedel. Väghållaren informeras.