utsläpp farligt ämne – Planteringsgatan Sjöbo

Station Sjöbo åker på utsläpp av drivmedel. Kontroll och mindre åtgärd på plats av räddningstjänsten. Information till Miljöenheten.