Utsläpp farligt ämne – Örnahusvägen Skillinge

Utsläpp av hydralolja från traktor på vägbana. Absorptionsmedel läggs ut av räddningstjänst. trafikverket kontaktas och tar över ärendet efter avslutad räddningstjänst.