Utsläpp farligt ämne Lunnarp

Station Tomelilla och yttre befäl larmas till ett utsläpp av drivmedel. En tank på en lastbilstrailer har brustit och 200 liter diesel rinner ut på en asfalterad yta. Absorptionsmedel läggs ut och dagvattenbrunnar tätas och kontrolleras. Utsläppet begränsas till dagvattenledningen mellan två brunnar. En spolbil rekvireras för att åtgärda dagvattenledningen och markytan.