Utsläpp farligt ämne i byggnad

Station Sjöbo och yttre befäl larmas tillsammans med ambulans till Färsingaskolan där en lärare upptäckt ett mindre läckage av svavelsyra i ett förberedelserum till kemisalen. Räddningstjänsten beslutar om att utrymma skolan på människor och det görs via brandlarmet som startas och ventilationen stängs av. Efter att räddningstjänsten fått situationen under kontroll samlades det läckande kärlet och absorptionsmedel upp för att sedan avlägsnas och förvaras i ett låst ventilerat utrymme under natten. Eleverna i förskoleklassen på första våningen kunde återvända till sina lokaler efter ca: 35 minuter medan de eleverna som varit på andra våningen inte kunde återvända för än lokalerna vädrats ut efter ca. 1 timme. Ingen människa skadas men 3 st. lärare förs för säkerhets skull till vårdcentralen för kontroll men kan sedan lämna den samma.