Utsläpp farligt ämne, hydraulolja. Lövestad, Stora Tolångavägen.

Station Lövestad och Fip-befälet från Sjöbo larmas på utsläpp farligt ämne, hydraulolja. Räddningstjänsten sanerar med sorptionsmedel. Restvärdesledare inkopplad och varit i kontakt med väghållaren som kommer åka till platsen för upptag av sorptionsmedlet och undersöka vägslänt.