Utsläpp farligt ämne – hydraulolja.

Station Ystad larmas ut för sanering av en mindre mängd hydraulolja från en lastbil. Räddningstjänsten sanerar med sorptionsmedel. Kontakt tas med gatujouren som kommer sopa upp ecobarken.