Utsläpp farligt ämne – Gustafsgatan ystad

Hydralslang på lastbil som gått sönder. Räddningstjänsten sanerar vägbanan från olja och informerar gatukontoret om händelsen.