Utsläpp farligt ämne Gärsnäs

Befälet i Simrishamn åker för kontroll av en mindre utsläpp av bensin och olja från en moped. Ingen spridning till dagvattensystem. Absorptionsmedel läggs ut och markägaren informeras.