Utsläpp farligt ämne – Gamla Prästavägen Lövestad

Befälet Sjöbo samt räddningstjänsten från Lövestad åker på utsläpp farligt ämne på en gård. Cirka 75 liter diesel har runnit ut på marken. Räddningstjänst sammankopplar miljörestvärdesledare och fastighetsägaren för fortsatt handläggning av ärendet. Miljökontoret Sjöbo informeras.