Utsläpp farligt ämne, Fränninge

Station Vollsjö och yttre befäl larmas till ett utsläpp där en lastbil läckt ut ca: 200 liter diesel på en enskild väg. Dieseltanken lossnade från sina infästningar och ett stag slog hål i tanken. Chauffören stannade omedelbart men dieseln hann rinna ut på en sträcka av 20 meter. Räddningstjänsten lade ut absorptionsmedel och utsläppet vallades in. Miljörestvärdesledare kontaktades och kommunens miljöinspektör, ägare av vägen samt representant från sydvatten kallades till platsen. Saneringsföretag kommer att under eftermiddagen att gräva upp de kontaminerade grus och lermassorna för att sedan kunna ta prover och säkerställa att dieseln sanerats. Ärendet handläggs av miljöenheten i kommunen.