Utsläpp farligt ämne – Förskeppsgatan Ystad

Läckande IBC behållare som innehåller diesel. Räddningstjänst bistår med överpumpning till annan IBC behållare.