Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Simrishamn larmas på utsläpp farligt ämne. Hydraulslang på en lastbil som brustit. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel för upptagande av spill. Kontakt tas med miljö restvärdesledare och miljöinspektör. Miljöinspektör kommer till platsen och är med under saneringsarbetet. Personal från kommunen är på plats med personal och utrustning för upptagande av spillet och grusar sedan vägbanan.

Lämna ett svar