Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Ystad. Militärvägen.

Station Ystad larmas till ett mindre utsläpp. Lägger ut lite Ecobark för att binda spillet. Inget läckage till någon brunn.