Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Väg 13, Norr om Sjöbo.

Station Sjöbo larmas ut för sanering. Mindre utsläpp efter en viltolycka.