Utsläpp farligt ämne – drivmedel. V 13.

Station Ystad, Tomelilla och yttre befäl larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Lastbil som kört av vägen. Läckage från dieseltank. Räddningstjänsten säkrar lastbilen så ingen risk för att den välter under arbetet. Räddningstjänsten tömmer dieseltankarna. Kontakt tas med Miljö restvärdesledare som kommer till platsen. Restvärdesledaren kontaktat Trafikverket för grävning och begärt sugbil för att suga upp spill under lastbilen. Polis har ombesörjt bärgare. Trafikverket spärrar av vägen under bärgningsarbetet.