Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Ystad.

Station Ystad larmas ut på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Lägger ut ecobark för upptagande av diesel på hårdgjord yta efter läckage från en lastbil. Personal på plats sopar upp och tar hand om sorptionsmedlet.