Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Ystad, Södra Dragongatan. Preem.

Station Ystad larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Vid framkomst har de själva lyckats plugga hålet i tanken. Även sanerat med absorptionsmedel.