Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Ystad, Mariagatan.

Station Ystad larmas ut på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Läcker bensin från personbil. Räddningstjänsten stoppar läckaget och sanerar spillet. Kontaktar ägaren som ska åtgärda skadan.