Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Vollsjö, Torget.

Station Vollsjö och FIP-befälet från Sjöbo larmas till utsläpp av farligt ämne – drivmedel / Ute. Räddningstjänsten lägger ut absorptionsmedel för binda spillet. Miljö och Sjöbo kommun informerade och kommer ombesörja att det omhändertas.