Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Vollsjö, Nygatan.

Station Vollsjö, Fip-befäl från Sjöbo och yttre befäl larmas till utsläpp farligt ämne – drivmedel. Räddningstjänsten lägger ut absorptionsmedel för upptagande av drivmedlet. Miljöenheten informerad om händelsen. Räddningstjänsten informerar ägaren som tar hand om utsläppet.