Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Sjöbo, Västra Bangatan.

Station Sjöbo larmas ut på utsläpp farligt ämne, drivmedel. Sanering av bensin efter en mindre trafikolycka.