Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Sjöbo, v 13.

Befälet larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel från personbil som varit inblandad i en tidigare olycka. Vid kontroll inget synligt läckage. Fordonet märks upp och ärendet lämnas över till polis.