Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Sjöbo, Fältvägen.

Befälet i Sjöbo larmas ut för kontroll efter oljespill. Lägger ut sorptionsmedel för att ta upp oljespillet. Kontakt med Sjöbos jour och miljöenhet för kontroll.