Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Ute. Lövestad, Bärtoftavägen.

Befälet från Sjöbo larmas ut för kontroll av utsläpp på Bärtoftavägen. Kontakt tas med miljörestvärdesledare, som tar kontakt med väghållaren för att åtgärda spillet.