Utsläpp farligt ämne – drivmedel Tomelilla

Station Tomelilla och yttre befäl åker på ett större utsläpp av diesel på en parkeringsplats. Det konstateras att diesel runnit ner i en dagvattenbrunn. En yta på ca: 300 kvm spärras av och absorptionsmedel läggs ut. Miljörestvärdesledare kopplas in och miljöinspektör samt kommunens VA-jour kallas till platsen. En sugbil rekvireras för att suga i dagvattenbrunnarna och ett saneringsföretag sopar upp absorptionsmedlet.