Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Tomelilla, Industrigatan.

Station Tomelilla larmas på utsläpp av drivmedel. Räddningstjänsten lägger ut sorptionsmedel för att binda utsläppet. Man misstänker att det kommit diesel i en dagvattenbrunn så spolbil har beställts. Miljöförbundet och VA kontaktas och kommer till platsen för kontroll. Kommunen sänder dit personal för att sopa upp sorptionsmedlet och möjligen lägga ut grus.