Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Tomelilla, Adelgatan.

Befälet i Tomelilla larmas ut till ett mindre läckage. Drivmedel från moped när den vält av vinden. Lägger ut mindre mängd sorptionsmedel.