Utsläpp farligt ämne drivmedel Sjöbo

Staion Sjöbo larmas till Tolångavägen där en lastbil läcker diesel. Vägabanan saneras med bark och ägaren till fordonet kontaktas för att åtgärda läckaget. Sjöbo kommun gatukontor kontaktas då man som väghållare skall ta hand om barken och dess innehåll.