Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Simrishamn.

Befälet i Simrishamn larmas ut på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Lägger ut sorptionsmedel för att samla upp spillet. Kontakt tas med ägaren till tankstationen som kommer till platsen och tar hand om spillet. Ägaren till fordonet som det läcker från tanken tar hand om fordonet.