Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Simrishamn, Testgatan.

Befälet i Simrishamn larmas ut för mindre utsläpp. Lägger ut sorptionsmedel.