Utsläpp farligt ämne – drivmedel / Simrishamn

Station Simrishamn larmas ut för kontroll efter utsläpp av drivmedel. Lägger ut sorptionsmedel för att ta upp spillet. Kontakt med Simrishamns jour och miljöenhet för kontroll.