Utsläpp farligt ämne – drivmedel. Kivik.

Befälet från Simrishamn larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Bensin som runnit ut enligt uppringaren. Ingen kvar på plats när räddningstjänsten kommer till platsen. Kontroll och information till miljöenheten under morgondagen.