Utsläpp farligt ämne – drivmedel. G:a Lundavägen, Blentarp.

Station Sjöbo larmas på utsläpp farligt ämne, diesel. Räddningstjänsten sanerar ett spill efter ett motorhaveri i en buss. Sorptionsmedel läggs ut för att binda spillet. Väghållare informerad om händelsen och kommer att sopa upp sorptionsmedlet.