Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Befälet i Tomelilla och yttre befäl larmas på utsläpp farligt ämne – drivmedel. Lastbilstank som är trasig. Under tankning kommer drivmedel ut på marken. Räddningstjänsten lägger ut eco bark för att stoppa fortsatt skada. Kontakt tas med miljö restvärdesledare. Svevia kommer till platsen för att sanera vägrenen och upptagande av spillet.

Lämna ett svar