Utsläpp farligt ämne- drivmedel.

Station Ystad larmas till Leander Pehrsons parkering där en lastbil kört på en lyktstolpe med påkörningsskydd. Större läckage på sin dieseltank. Räddningstjänsten tömmer tanken och lägger ut en större mängd absorberingsmedel för upptagande av dieseln som runnit ut. Polis som kommer till platsen ombesörjer bärgare. Miljörestvärdesledare kallas till platsen och tar över efter avslut av räddningstjänst.

Lämna ett svar