Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Ystad blir larmade till ett mindre läckage från en personbil. Lägger ut absorberingsmedel för upptagande av bensin. Polis blir informerade för ingen ägare till fordonet på plats. Kommunen och miljöförbundet blir informerade om händelsen.

Lämna ett svar