Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Befälet i Simrishamn blir larmad till ett bensinläckage från en personbil. Bensin som rinner ner i ett avlopp. Befälet lägger ut sorptionsmedel för att stoppa/hindra så det inte rinner ner i dagvattenbrunnen. VA jouren kommer till platsen och tar över för att pumpa upp från dagvattenbrunnen och att sopa upp sorptionsmedlet.

Lämna ett svar