Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Ystad och yttre befäl larmas till Bornholmsgatan. Utsläpp farligt ämne – drivmedel som runnit ner i en dagvattenbrunn. Räddningstjänst sanerar det synliga och resterande kommer en spolbil för att sanera. Miljörestvärdesledare och Miljöförbundet har informerats.

Lämna ett svar