Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Simrishamn larmas ut för läckage av drivmedel från en personbil. Man lägger ut absorberingsmedel för upptagande av bensin. Miljörestvärdesledare kallas till platsen och tar över efter avslut av räddningstjänst.