Utsläpp farligt ämne – drivmedel.

Station Simrishamn larmas ut för att sanera efter ett läckage från en buss. Lägger ut sorptionsmedel. Kontaktar gatujouren som kommer ut och sopar upp avfallet.