Utsläpp farligt ämne – drivmedel

Station Simrishamn larmas ut för läckage av drivmedel från personbil. Räddningstjänsten sanerar. Polisen kontaktar bilens ägaren.