Utsläpp farligt ämne Borrby

Station Borrby och Ystad larmas till ett utsläpp av hydraulolja på vägen mellan Löderup och Borrby. På en sträcka av nästan 1 km har en arbetsmaskin läckt ut olja på vägbanan. Man lägger ut ECO-bark för att kunna absorbera oljan. Trafikverket budas till platsen för fortsatt handläggning av ärendet.