utsläpp farligt ämne – Blystigen Ystad

Flismaskin som lagt sig i dike och läcker Diesel. Utsläppet befaras sprida sig till en större bäck som rinner österut till Nybroån och västerut till skridskodammen i Ystad. Räddningstjänst från Ystad och Tomelilla tätat läckaget och pumpar över en större mängd diesel till cistern som rekvireras till plats. Utläggning av länsor i bäcken för att förhindra att dieseln sprider sig. Miljörestvärdesledare, Miljöförbund samt representant för Ystad kommun kommer till plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.