Utsläpp farligt ämne

Station Brösarp och befälet Sjöbo åker på utsläpp av olja från en buss ,väg 19 i höjd med Brösarp. En del av oljan har runnit ner i en dagvattenbrunn. Miljöförbundet informeras likaså Trafikverket och Kommunen som skickar ut en sugbil för att ta hand om utsläppet.