Utsläpp/farligt ämne

Station Sjöbo,kem enhet Tomelilla samt yttre befäl åker på misstanke om oljeutsläpp vid åmynningen vid Vombsjön. På plats är Sydvatten, miljöenhet samt miljörestvärdesledare. Inget utsläpp kan konstateras. Räddningstjänst lägger ut en läns i förebyggande syfte.