Utsläpp farligt ämne

Troligtvis någon form av arbetsmaskin som läckt olja på en Österlenvägen i St Olof. FIP-befäl från Simrishamn åker till platsen och gör en saneringsinsats på en del av utsläppet. Ärendet lämnas över till vägentreprenören för vidare sanering.