Utsläpp farligt ämne

Station Vollsjö och Fip befälet 5060 åker på sanering efter att en sopbil läckt ut hydraulolja. Räddningstjänsten lägger ut absorberingsmedel på vägbanan. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till Miljöförbundet